gentofte_gymnasium_student_5

Strategi og kvalitetssikring

Vores plan

Strategi

Gentofte Gymnasium strategiplan blev forelagt bestyrelsen på mødet 1. september 2020. Planen er blevet til på baggrund af et forløb mellem elever, ansatte og bestyrelse på Gentofte Gymnasium, som blev faciliteret af Teknologisk Institut i foråret 2019. I 2020/2021 er det primært opfølgning på punkterne derfra.

Det er helt centralt for Gentofte Gymnasium at leve op til det, vi beskriver med begrebet Tryg Faglighed. Det betyder at der på den ene side skal være fokus på at udvikle og skabe rammer for fagligheden. Samtidig vil vi gerne skabe tilbud og muligheder for unge, der har haft et lidt skævt forløb, før de kommer til Gentofte Gymnasium. For skolen er det det vigtigt, at vi optager tilstrækkeligt med elever, og at vi mister så få elever som muligt.

I 2020-2021 er der fokus på disse tre punkter:

  1. 1. Tryg faglighed i uddannelsen
  2. 2. Fremtidens Gentofte Studenterkursus
  3. 3. Markedsføring og optagelsesprocedurer

Find Gentofte Gymnasiums strategiplan for 2020/2021 her.

 

Kvalitetssystem på Gentofte Gymnasium

Denne procedure bygger på Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, BEK. Nr. 497 af 18. maj 2017, §59-§63.

 

Overordnede mål for kvalitet

I vedtægterne for Gentofte Gymnasium er formålet beskrevet som ”Ud fra et kristent livssyn og på Folkekirkens grund at virke indenfor det danske undervisningssystem efter hver tids behov”. Skolen har i flere forløb arbejdet med, hvordan formålet kan fortolkes i en moderne kontekst, hvilket har resulteret i udtrykket: ”Tryg faglighed”.

Tryg faglighed er i dag helt centralt på Gentofte Gymnasium. Og når der skal opstilles mål for kvalitet er det tryghed og faglighed, der er centrale.

Kvalitetssikringsarbejdet følger en årlig cyklus, som det ses nedenfor.

I starten af skoleåret opstilles der mål for skoleåret på baggrund af evalueringer i det foregående skoleår. Målene opstilles på PR-mødet i august og bestyrelsesmødet i september. Ud fra disse laves der en plan for punkterne i kvalitetsudviklingen.

I maj evalueres, hvorvidt målene er opfyldt. Formen på evalueringen afhænger af, hvilke punkter der er fokus på i kvalitetsudviklingen. Det vil ofte være relevant at inddrage elevtrivselsundersøgelsen. Der udarbejdes en opfølgningsplan før sommerferien. I starten af skoleåret diskuteres nye mål med elever, lærere og bestyrelse.

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2019/2020. her

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2018/2019. her

Evaluering af aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2018/2019. her

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2017/2018. her

Evaluering af aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2017/2018 her

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.