Få en 2 årig STX

2-årig STX

Til dig der vil hurtigt igennem

Hvad er en 2-årig STX?

En 2-årig STX er et mere intensivt uddannelsesforløb sammenlignet med den 3-årige STX. Du modtager dog stadig undervisning i de samme kernefag inden for sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

En 2-årig STX giver dig præcis de samme muligheder som en almindelig STX – den eneste forskel er, at du kan komme igennem på to år i stedet for tre.

 

Er en 2-årig STX hård?

Generelt set kan et intensiveret forløb som en 2-årig STX være mere krævende end det traditionelle 3-årige forløb, da pensummet skal dækkes på kortere tid. Dog tilbyder det også en mulighed for hurtigere at nå til en videregående uddannelse.

 

Hvem vælger en 2-årig STX?

Uddannelsen er et særligt tilbud til dig, der ikke gik direkte videre i gymnasiet efter folkeskolen fx hvis du har taget 10. klasse.

Måske vil du hurtigere igennem, så du kan blive færdig samtidig med dine venner eller komme hurtigere ind på drømmestudiet?

 

Hvorfor tage 2-årig STX på Gentofte Gymnasium?

På dette private gymnasium bliver du en del af et målrettet gymnasium, hvor du går i en fast klasse. Hos os går vi op i, at alle bliver set og hørt, og hvis du har udfordringer, er der gode muligheder for lektiehjælp, vejledning og coaching, så du kan komme trygt igennem og få en god eksamen.

Det folk har været i tvivl om før dig

Hvad koster det at gå Gentofte Gymnasium?

Gentofte Gymnasium er en selvejende institution med egen uafhængig bestyrelse og skal derfor opkræve skolepenge.

Skal jeg starte forfra, hvis jeg har færdiggjort fag på et andet gymnasium?

Hvis du tidligere har afsluttet fag på gymnasialt forløb, kan du vælge at søge merit og dermed få fritagelse for undervisning og eksamen i de pågældende fag. Ansøgning om merit skal være skriftlig og normalt finde sted ved optagelsen på Gentofte Gymnasium, dog senest i starten af september. Som dokumentation benyttes protokoludskrift eller anden attestation fra den skole, hvor undervisning og eventuel prøve har fundet sted. Hvis du næsten er færdig med dine eksaminer til en samlet studentereksamen, kan du nøjes med at bruge et år på at færdiggøre din eksamen.

Hvorfor kan man tage en 2-årig STX?

Det kan man, fordi fag som fx idræt og oldtidskunstskab er skåret fra, hvilket frigiver mere tid til at færdiggøre kernefagene på kortere tid.

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.