Få en 2 årig STX

STX ASF

STX for unge med ASF

Vi har siden august 2017 haft klasser for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF).
Vores ASF-klasse har max. 20 elever.

Hvis du har en dokumenteret diagnose inden for autismespektret, kan du tage en studentereksamen på tre år på Gentofte Gymnasium i en klasse for unge med en ASF-
diagnose.

ASF-klassen følger bekendtgørelsen for den 2-årige STX. Det betyder, at I starter direkte på jeres studieretning uden grundforløb, og at I ikke skal have fagene idræt, oldtidskundskab og et kreativt fag. Fordi alle elever i klassen har en diagnose indenfor autismespektret, er forløbet forlænget til tre år. Efter tre år har du en fuld
studentereksamen.

Du kan vælge mellem studieretningerne

Matematik A, Fysik B og Kemi B eller Biologi A og Kemi B

Læs mere

Støtte på ASF-linjen

Til klassen er der knyttet en række støtteordninger, der kan hjælpe dig godt igennem gymnasiet og medvirke til, at du kan udvikle dig fagligt og socialt.

Alle elever får ved studiestarten tildelt en mentor, som kan hjælpe med at kompensere for de ting, der kan være en udfordring. Ofte handler det om at planlægge tiden eller om hjælp til at opbygge en opgave, men det kan fx også handle om strategier til at deltage mere mundtligt i timerne. Mentor har et tæt samarbejde med klassens klasselærer.

I de store skriftlige fag er der ugentlige skrivemoduler, hvor faglæreren giver hjælp til de skriftlige opgaver.

Ordblinde har mulighed for at deltage i særlig ordblindeundervisning.

De pædagogiske rammer

Selve undervisningen sker i et trygt og overskueligt miljø. Lærerne har fokus på struktur, ro, forudsigelighed og tydelighed. I har jeres eget klasseværelse, hvor al undervisning ud over valgfag og de eksperimentelle fag foregår. Tilrettelæggelsen af de tre år tager også højde for de særlige behov, du kan have som ung med ASF. I har eksempelvis ikke valgfag før på andet år, således at jeres undervisning på første år normalt kun foregår med elever fra jeres egen klasse.
Skolen har også et stillerum, som man kan gå ind i, hvis man får brug for at trække sig lidt.

Det sociale liv

De tre ASF-årgange hygger sig ofte med spil, puslespil og snak på gangen i frikvartererne. Hvert skoleår arrangerer klasselæreren i samarbejde med eleverne et par sociale
aktiviteter som f.eks. brætspilscafé på tværs af ASF-årgangene.

Derudover kan du deltage i skolens øvrige sociale liv med elevrådsarbejde, fester, caféer
og klubber.

ASF-klassen tager ligesom de andre klasser på studietur. Det foregår i et forudsigeligt
miljø og med god forberedelse og information.

Forældresamarbejde

I ASF-klasserne inviterer vi forældre med til at støtte op om elevernes skolegang. Første
år afholder vi tre forældremøder, og på de øvrige år afholder vi to.

Før skolestart

Før skolestart, i maj eller juni, inviterer vi elever og forældre til et møde på skolen. Her kan du møde dine kommende klassekammerater og nogle af lærerne og få svar på nogle af
de spørgsmål, man kan have inden skolestart.

Optagelse

Hvis dette lyder som noget for dig, så klik på linket herunder og se, hvordan du søger optagelse

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.