Coach

På Gentofte Gymnasium har du mulighed for at tale med en coach, hvis du har brug for hjælp. Du kan kontakte coachen, hvis du ønsker fokus og forandring. Sammen med coachen benyttes den løsningsfokuserede samtale.

Du kan kontakte coachen, hvis du:

  • Ønsker forandring i det små eller store
  • Ønsker bedre gennemslagskraft
  • Ønsker bedre udnyttelse af dine ressourcer
  • Ønsker forandring i livet
  • Mangler lyst til at gå i skole
  • Føler dig misforstået
  • Føler dig overset
  • Er deprimeret
  • Mangler lyst til fællesskab

Den løsningsfokuserede tilgang sætter med få samtaler dine ønsker for fremtiden i perspektiv og gør det muligt at se dine egne ressourcer.

Matematikvejleder

Matematikvejledning er et tilbud til alle elever, der trods en ihærdig indsats snubler med matematikken. Du kan få individuel eller gruppevejledning – alt efter dine behov og niveau.

Vejledningen gives i skoletiden og vil typisk vare mellem 30-45 minutter mindst én gang om ugen.

Hvis du har brug for ekstra hjælp, skal du henvende dig til din lærer, som kan henvise dig til at få hjælp. Hvis man får hjælp af matematikvejlederen, skal man stadig følge sin undervisning med klassen.

Læseteknik

Alle elever får i begyndelsen af deres uddannelse undervisning i læsestrategi, der har til formål at øge læsehastigheden og forståelsen af tekster.

Du bliver også screenet for læse- og skrivevanskeligheder, og hvis du har specifikke problemer, kan du få ekstra undervisning i dansk enten individuelt eller i små grupper.

Hvis du er dokumenteret ordblind, har du mulighed for at søge IT-hjælpemidler og særlig hjælp. Hos læsevejlederne kan ordblinde elever få vejledning til at søge om dispensationer i forbindelse med eksamen og få information om særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler.

 

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.