Coach

På Gentofte Gymnasium har du mulighed for at tale med en coach, hvis du har brug for hjælp. Du kan kontakte coachen, hvis du ønsker fokus og forandring. Sammen med coachen benyttes den løsningsfokuserede samtale.

Du kan kontakte coachen, hvis du:

  • Ønsker forandring i det små eller store
  • Ønsker bedre gennemslagskraft
  • Ønsker bedre udnyttelse af dine ressourcer
  • Ønsker forandring i livet
  • Mangler lyst til at gå i skole
  • Føler dig misforstået
  • Føler dig overset
  • Er deprimeret
  • Mangler lyst til fællesskab

Den løsningsfokuserede tilgang sætter med få samtaler dine ønsker for fremtiden i perspektiv og gør det muligt at se dine egne ressourcer.

Matematikvejleder

Matematikvejledning er et tilbud til alle elever, der trods en ihærdig indsats snubler med matematikken. Du kan få individuel eller gruppevejledning – alt efter dine behov og niveau.

Vejledningen gives i skoletiden og vil typisk vare mellem 30-45 minutter mindst én gang om ugen.

Hvis du har brug for ekstra hjælp, skal du henvende dig til din lærer, som kan henvise dig til at få hjælp. Hvis man får hjælp af matematikvejlederen, skal man stadig følge sin undervisning med klassen.

Læseteknik

Alle elever får i begyndelsen af deres uddannelse undervisning i læsestrategi, der har til formål at øge læsehastigheden og forståelsen af tekster.

Du bliver også screenet for læse- og skrivevanskeligheder, og hvis du har specifikke problemer, kan du få ekstra undervisning i dansk enten individuelt eller i små grupper.

Hvis du er dokumenteret ordblind, har du mulighed for at søge IT-hjælpemidler og særlig hjælp. Hos læsevejlederne kan ordblinde elever få vejledning til at søge om dispensationer i forbindelse med eksamen og få information om særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler.

 

Hvordan søger man SPS på Gentofte Gymnasium?

Du kan søge om SPS (socialpædagogisk støtte), hvis du har vanskeligheder ved at følge undervisningen på sædvanlige vilkår på grund af en funktionsnedsættelse eller andre særlige behov. SPS-støtten kan f.eks. ydes til mentor til kompensation af vanskeligheder eller til hjælpemidler og instruktion i brug heraf. Alle elever i HF på 3 år og ASF-klassen modtager særlig hjælp til understøttelse af skriveprocessen.

Hvis man skal gå i HF på 3 år eller i ASF-klassen, vil SPS blive drøftet ved ansøgnings- eller optagelsessamtalen.

Ved ansøgningen udfyldes en Bemyndigelseserklæring, som giver Gentofte Gymnasium ret til at søge og iværksætte støtten på dine vegne. Dokumentationen for behovet gives til studievejlederen.

Derefter søger Gentofte Gymnasium om SPS på vegne af dig.

Når støtten er bevilliget, vil eleven modtage en besked i sin e-boks, og støtten iværksættes. Hvis støtten er søgt, før skoleåret er startet, vil eleven blive kontaktet af en mentor i ugen efter skolestart.

Støttebehovet vurderes løbende, og man er altid velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis støttebehovet ændres undervejs.

Hvis der ikke er søgt SPS ved skoleårets start, skal man kontakte en studievejleder.

Man kan læse mere om SPS her.

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.